Istebné

 

Na miestach súčasného dreveného artikulárneho kostola sv. Michala v Istebnom stála pôvodne malá kaplnka pochádzajúca z roku 1686. V roku 1730 bola kaplnka rozšírená. Pribudla veža a boli urobené krypty pod kostolom, čím nadobudol súčasnú podobu a dostal pôdorys gréckeho kríža. V jeho interiéri sa nachádzajú vzácne maľby, barokový oltár s obrazom sv. Trojice, kazateľnica vo florentínskom slohu so sochami evanjelistov. Zvláštnosťou kostola je drevený kalich, ktorý má pripomínať staré časy, keď oravský ľud bol chudobný, ale bohatý duchom.

Pôdorys chrámu má podobu stlačeného kríža s výraznou pozdĺžnou osou. Veľká štvorcová loď sa na východnej strane zužuje do oltárneho priestoru, kde je situovaná empora. Pod ňou sa nachádza malá sakristia. Organová empora postavená na opačnej strane má tvar písmena U. Organ z roku 1768 sa nezachoval, nový organ bol do kostola privezený v roku 1931. Drevený trámový strop v lodi viackrát vymenili.

 

Otváracie hodiny: denne 10.00 - 17.00, okrem času bohoslužieb

 

Kontakt: Evanjelický farský úrad, 027 53 Istebné Tel.: +421 43 589 13 53

 

Aktuálne snímky z júla 2010:

Drevený kostol Istebné Drevený kostol Istebné Drevený kostol Istebné
Drevený kostol Istebné Drevený kostol Istebné Drevený kostol Istebné
Drevený kostol Istebné Drevený kostol Istebné Drevený kostol Istebné
Drevený kostol Istebné

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!