Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre
* Slovak Agricultural Museum Nitra

Slovenské poľnohospodárske múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Dlhá 92, 950 50 Nitra

Tel.: +421 37 657 25 53
Mobil: +421 911 40 40 01
E-mail: muzeum@agrokomplex.sk
Www: www.spmnitra.sk, www.agrokomplex.sk, www.npz.yw.sk

 

Otváracie hodiny

 

máj - september
pondelok - štvrtok, sobota: 9.00 - 17.00
piatok: 9.00 - 15.00
nedeľa: 13.00 - 17.00
Pravidelné vstupy každé 2 hodiny 
Posledný vstup o 15.00, v piatok o 13.00
október - apríl
pondelok - štvrtok, sobota: 9.00 - 17.00
piatok: 9.00 - 15.00
sobota, nedeľa: zatvorené

Prehliadka je možná iba so sprievodcom a trvá 90 min

Vstupy pre organizované skupiny návštevníkov  v počte viac ako  15 osôb je potrebné nahlásiť min. 2 dni vopred. Sprevádzanie v Cudzom jazyku je potrebné nahlásiť vopred.

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vstupné a parkovné v PDF / Entry Prices and Parking (PDF)

* Špeciálny program na objednávku:
Mimoriadne jazdy vlakom s parným rušňom: príprava vlaku 250€ + 2€ /osoba - cestovné
Mimoriadne jazdy vlakom s motorovým rušňom: 50 €
Ukážky spracovateľských technológií (lisovanie oleja) 20 €
Jazda traktorbusom: objednať telefonicky 1 deň vopred / min. počet osôb - 10 / 1 osoba - 1 € / jazda

Wheelchair AccessPrístup pre vozičkárov: ÁNO - čiastočne

Vozíčkari si môžu prezrieť vyššie uvedené expozície v interiéri bez problémov, nachádzajú sa v budovách, ktoré sú prízemné, bez schodísk. Sťažený prístup je do interiérov skanzenu, objekty v skanzene je možné prezrieť si väčšinou len z exteriéru.

 

História-popis

Slovenské poľnohospodárske múzeumMúzeum bolo založené 23.10.1922 v Bratislave. Výstavba jeho sídla sa uskutočnila v rokoch 1924-28, nachádzalo sa v budove na Vajanskom nábreží, kde v súčasnosti sídli SNM. Počas výstavby múzea v roku 1927 sa v ešte nedokončenej budove konala „Výstava slovenských žúp“, ktorej exponáty sa stali základom zbierkového fondu. Zbierkový fond sa rozširoval najmä zásluhou škôl, inštitúcií, výskumných ústavov, podnikov a jednotlivcov, narástol do jednotlivých expozícií tak, že 4.5.1936 bolo múzeum pre širokú verejnosť slávnostne otvorené. Táto významná udalosť sa zapísala do dejín ako prvá naživo vysielaná relácia v rozhlase.
Slovenské poľnohospodárske múzeumPočas 2. svetovej vojny bola budova múzea poškodená, z tohto dôvodu v roku 1960 bolo sídlo múzea premiestnené do Nitry. Najskôr sa výstavné priestory nachádzali pod Nitrianskym hradom na Samovej ulici č. 4.
Slovenské poľnohospodárske múzeumOd 1.1.1978 patrí múzeum pod správu štátneho podniku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Zo Samovej ulice sa múzeum presťahovalo na Dlhú ulicu č. 92, kde sa nové expozície sprístupnili verejnosti v roku 1992. Dnes sa expozície rozprestierajú na ploche cca 8 900 m2, okrem výstavných priestorov je súčasťou múzea aj skanzen, nitrianska poľná železnica a knižnica. Celková plocha areálu múzea dnes zaberá rozlohu viac ako 30 hektárov.

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Súbor dokladov o minulosti poľnohospodárstva predstavuje viac ako 20 tisíc exponátov. Návštevníci si môžu pozrieť tieto expozície:Slovenské poľnohospodárske múzeum

- Vývoj poľnohospodárstva od najstarších čias po stredovek
- Poľnohospodárske motívy v umení
- Sejba, zber a mlatba obilnín
- Tradičné remeslá (spracovanie ľanu a konope, modrotlač,
  debnárstvo, kolárstvo, garbiarstvo, kováčstvo)
- Spracovateľstvo – vývoj potravinárskeho priemyslu
 
(vinohradníctvo a vinárstvo, pivovarníctvo, liehovarníctvo,
  cukrovarníctvo, konzervárenstvo, mlynárstvo, pekárstvo, olejárstvo,
  mäsiarstvo, mliekárstvo)
- Poľnohospodárske stroje: hnacie agregáty, traktory, geple, turbíny, motory,
- Poľnohospodárske letectvo
- Ochrana roľníckej usadlosti pred požiarom
- Učebnice a učebné pomôcky
v budove historickej školy, Plagát v PDF

- Nová expozícia – Hospodársky dvor
  (Expozícia sa nachádza v skanzene múzea. Súčasťou hospodárskeho dvora sú ovce, kone, poníky, hydina
   umiestnené v oplotení z guľatiny a žrďoviny.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Ojedinelý súbor ľudovej architektúry predstavuje skanzen (múzeum v prírode). Základný kameň bol položený v r. 1982, dnes sa v ňom nachádza 33 objektov. Návštevníci si môžu počas prehliadky prezrieť tieto objekty aj v interiéri: škola (Divín, 19. stor.), mliečnica (Čifáry, 20. stor. ), pálenica (Moravské Lieskové, 20. stor.), lisovne olejaklasická/ľanová (Žirany, 18. stor.) a strojová (Soľ, 20. stor.), voštinársky záboj (Budikovany 19. stor.), valcový mlyn (Cakov, 20. stor.), kamenný mlyn (Franková, 19. stor.), vinohradnícky hajloch (Hontianske Nemce, 19. stor.) a konzum. Ostatné objekty sú prístupné len na prehliadku z exteriéru: pekáreň (Veľký Biel, 20. stor.), salaš (Spišská Belá, 19. stor.), zimná maštaľ (Vyšná Boca, 19. stor.), čistička osív (Rimavská Seč, 20. stor.), stupa na konope – valcová (Rimavská Seč, 20. stor.) a kladivová (Boliarov, 20. stor.), valcha (Liptovský Ondrej, 19. stor.), senníky (severné Slovensko (19. stor.), včelíny (14 objektov z celého Slovenska, 19.-20. stor.), ranostredoveká roľnícka usadlosť (Veľká Morava, 8./9.stor.), symbolický cintorín (kríže z celého Slovenska).

 

Vzácnym unikátom je úzkokoľajná parná poľná železnica. Do múzea bola prevezená z okolia Želiezoviec, kde sa nachádzali koľajnice z rokov 1881 až 1908. Dnes prevádzkuje Nitrianska poľná železnica 3 parné rušne: U 35.901 Križko (1918), U 36.001 (1949), U 25.001 (1951). Okrem parných rušňov po trati jazdia aj 2 diesel elektrické rušne a 4 vyhliadkové vozne, ktoré prepravujú návštevníkov múzea. Viac informácií o Nitrianskej poľnej železnici na stránke: www.npz.yw.sk

 

Knižnica obsahuje 42 877 knižných jednotiek (aj časopisy napr. zborník Agrikultúra a i.). Je prístupná verejnosti v čase otváracích hodín múzea. Štúdium kníh a časopisov je možné len v prezenčnej forme v študovni knižnice. Poplatok za jednorazový vstup je rovnaký ako vstupné do múzea (základný / zľavnený).
Viac informácií na tel. čísle: 037 / 73 36 648

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie

 

05.12.2017 06.12.2017 Mikulášsky vlak

Mikulášsky vlakPodujatie sa uskutoční v dňoch 5. a 6. 12.2017 v čase od 9.00 do 16.00 hodiny.
Na deti čaká Mikuláš a čert s prekvapením a okrem nich:

- jazda na parnom vlaku Nitrianskej poľnej železnice
- výstava betlehemov
- pečenie oblátok a aranžovanie
- pečenie medovníkov
- ochutnávky, prehliadka vianočného skanzenu a iné

Vstupné: deti 2 Eurá, dospelí 4 Eurá

Určite Vám zachutí kvalitná čokoláda z Rosetta coffee shopu, dobrá káva alebo pestrá ponuka nášho bufetu.

Skúste nechať autá doma, vezmite si košík, deku, loptu či bedminton, zavolajte priateľov a oddýchnite si u nás v múzeu.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!