ZSM - Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského Trnava
* WSM - House of music Mikulas Schneider Trnavsky Trnava

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

ul. M. Schneidra-Trnavského 5, 918 09 Trnava

Tel.: +421 33 551 29 13
E-mail: zsmuzeum@zupa-tt.sk
Www:

 

Otváracie hodiny

 

1.apríl - 30.september: Ut-Pi 8.30 - 17.00 / So-Ne 11.00 - 17.00
1.október - 31.marec: návštevy ohlasovať u lektorov v hlavnej budove na tel .č. 033/ 5512 913

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné: 3,00 €
Študenti, dôchodcovia, ZŤP: 1,50 €
Deti do 15 rokov: 1,00 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

 

Expozície

Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského, TrnavaDom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského, TrnavaPamätná izba Mikuláša Schneidera Trnavského

 

Dejiny Cirkevného hudobného spolku

 

Dvorana slávy Dobra

 

 

S láskou za pravdu

Expozícia venovaná životu a dielu prvého apoštolského administrátora Trnavskej apoštolskej administratúry Mons. ThDr. Pavla Jantauscha.

 

Fotogaléria z expozícií

Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava    
Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava
Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava

 

Múzeum je súčasťou ZSM Trnava

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
21.09.2017   Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Zoltána Kodálya a koncert pri príležitosti 135. výročia narodenia a 50. výročia úmrtia hudobného skladateľa

15.00 - odhalenie pamätnej tabule v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského
18.00 - koncert v sále Marianum
Organizátori: Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnavská arcidiecéza, Mesto Trnava, Spoločnosť Mikuláša Schneidra-Trnavského

Podujatie sa koná pod záštitou Tibora Mikuša predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Zoltána Kodálya sa uskutoční o 15,00 v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského. V miestnosti na prízemí bude výstava o živote a diele Zoltána Kodálya zapožičaná z Vlastivedného múzea v Galante.
Podvečer o 18,00 hodine bude v sále Marianum koncert z tvorby Zoltána Kodálya, na ktorom vystúpia viaceré hudobné telesá. Obrazová prezentácia priblíži život a tvorbu hudobného skladateľa a zameria sa na jeho študentské roky strávené v Trnave. Zaznejú piesne z tvorby Zoltána Kodálya v podaní troch speváckych zborov - Detského speváckeho zboru veľkých Schola Mariana pri Cirkevnej škole Marianum z Komárna, Miešaného speváckeho zboru Cantica (Z)nova z Trnavy a Spevokolu Zoltána Kodálya z Galanty. Kolályove hudobné diela prednesie aj Kodály String Trio z Galanty a pedagógovia Kodályovho inštitútu pri Univerzite Ferenca Liszta v Kecskeméte: Judit Rajk, János Klézli a Éva Madarász.

Zoltán Kodály (16. december 1882 – 6. marec 1967)
maďarský skladateľ, etnomuzikológ, lingvista, pedagóg, medzinárodne uznávaný ako tvorca Kodályovej metódy
Narodil sa v Kecskeméte v rodine železničného úradníka, prvé roky života prežil v Galante. Rodina sa presťahovala do Trnavy, keď sa jeho otec sa stal náčelníkom železničnej stanice v Trnave.
Študoval v Trnave na gymnáziu (1892 – 1900), štúdiá neskôr ukončil v Budapešti ako učiteľ s aprobáciou nemčina - maďarčina. Zberateľskej činnosti ľudovej hudby v okolí Galanty sa začal venovať v roku 1905. Spolu s Bélom Bartókom sa podieľal na zbere ľudových piesní, ktoré vyšli neskôr pod názvom Maďarské piesne.
Všetky diela Zoltána Kodálya vykazujú originálnu formu a obsah, tiež zaujímavú zmes štýlov západoeurópskej hudby, vrátane klasickej, latino-románskej, impresionistickej tradície s modernistickými prvkami. Odrážajú i hlboké znalosti a rešpekt k ľudovej hudbe v Maďarsku a v Maďarmi obývaných oblastiach Rumunska a Slovenska. Najsláv¬nejšou sa stala kantáta Psalmus Hungaricus, ktorú napísal v roku 1923 pri príležitosti osláv 50. výročia spojenia Pešti a Budína. Významná je opera Háry János (1925), ale aj divadelné diela Székely fonó (1924 - 1932) a Czinka Panna balladája (1948). Okrem orchestrálnej suity Tance z Galanty vydal v roku 1930 aj Tance z Marosszéku. Jeho sonáta Te Deum z roku 1936, ktorú napísal k 250. výročiu oslobodenia Budapešti spod tureckej nadvlády patrí medzi najkrajšie. Najväčšia časť jeho tvorby patrí kantátam a spevu, ale písal i diela pre klavír a pre hudobné telesá.
Tvorba Zoltána Kodálya je prezentovaná na celom svete. Slávnym sa stal aj vďaka hudobno-vzdelávacej reforme, za čo bol v roku 1963 zvolený za prezidenta medzinárodnej spoločnosti pre hudobnú výchovu.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!