Múzeum Vojtecha Löfflera Košice
* Vojtech Löffler Museum Kosice

Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Alžbetina ul. 20, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 622 30 73, +421 55 622 32 34
Mobil: +421 905 65 65 38
E-mail: lofflermuzeum@gmail.com
Www: www.lofflermuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Utorok - sobota: 10.00 - 18.00
Nedeľa: 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - dospelí: 2 €
Žiaci, študenti a dôchodcovia: 1 €
Členovia Zväzu múzeí a galérií a deti predškolského veku: bezplatne
Skupiny nad 10 členov majú 25 %-nú zľavu.
V cene vstupného do múzea sú aj komentované prehliadky stálej expozície.

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Vojtecha LöffleraMúzeum bolo zriadené samosprávou mestskej časti Košice - Staré mesto v roku 1993. Prezentuje dar významného košického sochára Vojtecha Löfflera (1906-1990). Túto stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. 
Múzeum Vojtecha LöffleraĎalším nosným programom múzea je príprava a realizácia výstavných projektov zameraných na:
- mapovanie aktuálneho smerovania súčasnej výtvarnej scény s cieľom napomáhať profilácii moderného výtvarného umenia u nás,
- prezentáciu výsledkov mladej, respektíve nastupujúcej generácie výtvarníkov,
- šírenie našich kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regióne.
Aktívna medzinárodná spolupráca pri vzájomnej výmene výstav s galériami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je významným prínosom pre vzájomné spoznávanie sa a pre skvalitňovanie kontaktov medzi mestami tohoto regiónu.
Popri výstavnej činnosti múzeum (viď ukážky z výstavných aktivít v rokoch 1997 - 1998) organizuje prednášky s tematikou výtvarného umenia, besedy, priateľské stretnutia s umelcami, komorné hudobné koncerty a podujatia z oblasti hovoreného slova.

 

Expozície

Stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. Nachádza sa tu zbierka ľudovej keramiky a hrnčiarstva, v ktorej významné miesto zaujímajú exponáty hollóházskej produkcie druhej polovice 19. storočia, ale i muránskej, holíčskej a kremnickej proveniencie. 
Okrem časti svojej tvorby majster daroval mestu aj ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov. Košice v období 20. a 30. rokov XX. storočia - kedy V. Löffler začal napĺňať svoj individuálny výtvarný program - boli prechodným, či stálym domovom mnohých vynikajúcich avantgardných umelcov. Löfflerova zbierka autoportrétov maliarov prerástla do významnej súkromnej galérie podobizní, v ktorej dominantné postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej výtvarnej školy (Halász-Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, Collinásy, Oravecz a mnohí ďalší) - väčšinou osobní priatelia Vojtecha Löfflera. 
Diela z tvorby samotného majstra Löfflera sú charakteristické istým uchopením telesného tvaru, presným rozložením hmôt, dokonalým situovaním figúry v pokoji a pohybe. Vyjadrujú vyhranenú myšlienku často zjednodušením tvarov, nie však na úkor ich prirodzenej podstaty. 
Celým dielom majstra Löfflera sa prelína motív ženy. V jeho tvorbe prevláda typ, v ktorom sa citlivo spája záujem o telesnosť s predstavou ideálu. V tvorbe portrétov vystihuje psychosociálnu podstatu človeka s vyobrazením duševných kvalít prostredníctvom fyziognomických rysov zobrazovaného. Jeho majstrovstvo sa odzrkadľuje aj v menších kompozíciách, často vytvorených zo vzácnych materiálov ako slonová kosť, jantár, koral, alebo striebro. Tieto materiály využíval aj vo svojráznom vytváraní šperkov. 

 

Fotogaléria

Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera
Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera Múzeum Vojtecha Löfflera

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
07.09.2017, vernisáž o 17.00 01.10.2017 Maďarská grafika na začiatku XXI. storočia

Kurátorka výstavy: PHD. Dr. Ildikó Hajdú
Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach v spolupráci s Múzeom Ottóa Hermana v Miskolci pripravilo pre návštevníkov výstavu, ktorá je prierezom trendov maďarskej grafiky 21. storočia. Vystavení umelci (András Baranyay, Tamás Kótai, Gábor György Nagy, István Madácsy, Sándor Rácmolnár, Kamilla Szíj, Gábor Födő, Éva Varga, Péter Jónás) sú víťazmi Miškoveckého grafického bienále od roku 2000 po súčasnosť. Kurátorkou výstavy je PHD. Dr. Ildikó Hajdú.
Grafické bienále (od roku 2008 Grafické trienále) v Miškovci je jedna z najreprezentatívnejších prehliadok diel maďarskej grafiky a to už od roku 1961. Hlavná cena na tejto výstave je jedným z najväčších uznaní, ktoré sa v oblasti maďarskej grafiky dá dosiahnuť.
Diela prezentované na tejto výstave sú v rámci umeleckého zobrazovania veľmi rozmanité. Témy sú, vzhľadom na druhú polovicu 20. storočia, jednoduchšie a interpretácia týchto tém je stále minimalistickejšia – či už ide o osobné zážitky skryté za neosobnosť, motívy objavujúce sa v umení archaických a ľudových kultúr alebo prvky súdobej kultúry, vyňaté z pôvodného kontextu a zabudované do nových umeleckých koncepcií.
Technické inovácie za uplynulé obdobie prispeli k tomu, že umelci majú oveľa širšie možnosti ako sa vyjadriť v súvislosti s ich aktuálnym umeleckým myslením. Na výstave sú prezentované nielen experimentálne grafické techniky, ale aj diela vytvorené klasickými grafickými technikami.
A hoci práce nositeľov hlavných cien nereprezentujú celkové maďarské umenie, poskytujú prehľad o jeho rozmanitosti a najnovších trendoch.

 

12.09.2017, vernisáž o 17.00 08.10.2017 MIROSLAV RÓNAI
Výstava realizovaná pri príležitosti životného jubilea

Pri príležitosti životného jubilea významného československého sochára a medailéra Miroslava Rónaia (*1957, Kremnica) predstavíme jeho tvorbu. Prezentované budú realizované aj nerealizované návrhy medailí, pamätných, zberateľských aj obehových mincí i plastiky.

 

05.10.2017, vernisáž o 17.00 05.11.2017 Lea FEKETE a Júlia ZELENÁ

Autorská výstava dvoch odevných výtvarníčok, Lei Fekete a Júlii Zelenej, predstaví ich tvorba, ktorá sa od tvorby odevného dizajnu posunula do výtvarného umenia. Júlia Zelená sa venuje maľbe na hodváb a presahom do iných výtvarných techník, Lea Fekete prepája textilné obrazy s modernými chladnými materiálmi, venuje sa aj autorský šperkom a iným textilným technikám.

 

12.10.2017, vernisáž o 17.00 26.11.2017 Praha 8 v dielach umelcov
Hamera / Jungmann / Kumermann / Střížek

Výstava je ďalším pokračovaním spolupráce medzi mestskými časťami Praha 8 a Košice – Staré mesto a nadväzuje na minuloročnú výstavu Košice – Staré mesto vo fotografiách Alexandra Jirouška, ktorá sa uskutočnila na Libeňskem zámku. Na tejto výstave sa predstavia štyria súčasní umelci, Oldřich Hamera, David Kumermann, Antonín Střížek a Aleš Jungmann, so svojimi fotografiami a výtvarnými prácami.

 

24.10.2017, vernisáž o 16.30 30.11.2017 Sofiina volba po česku

Putovná výstava, ktorá sa uskutoční v rámci Dní českej kultúry 2017, predstavuje osudy 80 českých židovských detí, ktoré na jeseň 1939 odišli do pestúnskych rodín v Dánsku. Tam deti prežili štyri roky dúfajúc, že sa im podarí odísť do Palestíny. V roku 1943 utiekli do Švédska a ich životné cesty sa rozišli na 70 rokov.
Autorka projektu: Judita Matyášová.

 

     

P o d u j a t i a :

 

Tvorivý ateliér a večerná kresba u Löfflera:
Program:

 

Tvorivé dielne a večerná kresbaTvorivé dielne a večerná kresba

Streda – kresba a maľba pre pokročilých a začiatočníkov (17.00 – 19.00 hod.)

TVORIVÉ NEDELE
14.00 - 15.30 hod. - kreslenie pre deti
15.30 - 17.00 hod. - kreslenie pre dospelých

 

Témy na nedele:

24.09.2017 – technika bodkovania

08. 10. 2017 – akvarel + pero/ceruzka (téma strom)
22. 10. 2017 – kombinovaná technika koláže /doniesť si staré noviny, fotografie a pod. – čo chcete použiť/

 

 

16.09.2017   DEŇ EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Vo štvrtok (14.09. 2017) a sobotu (16. 09. 2017) Vás v rámci otváracích hodín pozývame do Múzea Vojtecha Löfflera na špeciálnu burzu katalógov. Každý, kto si zakúpi aspoň jeden katalóg, získa voľný vstup do stálej expozície a prebiehajúcich výstav.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!