BANM - Andrašiovská obrazáreň Krásnohorské Podhradie
* Andrassy Gallery Krasnohorske Podhradie

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Lipová ul. 122, 049 41 Krásnohorské Podhradie

Tel.: +421 58 732 42 38
E-mail: baníckemuzeum@gmail.com
Www: www.banmuz.sk

 

Otváracie hodiny

 

Andrássyho obrazáreň bude počas zimnej sezóny 2017/2018 z prevádzkových príčin zatvorená.

 

Streda - nedeľa: 13.00 - 17.00

 

História-popis

Andrašiovská obrazáreňObrazáreň sídli v budove postavenej v rokoch 1908 - 1909 posledným majiteľom krásnohorského panstva Dionýz Andráši, vášnivý zberateľ výtvarného umenia. Budovu projektoval budapeštiansky architekt Dezider Hültl. Obrazáreň plnila svoje poslanie do roku 1938, neskôr sa využívala na iné účely. V rokoch 1978 - 1989 tu Banícke múzeum Rožňava prezentovalo svoju národopisnú expozíciu a v roku 1990 budove bolo navrátené pôvodné poslanie.
Vystavené obrazy predstavujú portrétnu tvorbu 18. a 19. storočia v Uhorsku.

 

Fotogaléria

Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň
Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň
Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň

 

Expozície

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
16.05.2017, vernisáž o 16.30 30.09.2017 Teodor Jozef Mousson (1887-1946)

Teodor Jozef Mousson (1887-1946)Kurátorka výstavy: Mgr. Dana Barnová
Jeden z prvých maliarov, ktorý sa systematicky venoval Zemplínu. Bol zanieteným obdivovateľom a stvárňovateľom tunajšieho kraja a ľudu.
V rokoch 1911 – 1944 žil a tvoril v Michalovciach – v mestečku, vzdialenom od akýchkoľvek hospodárskych i kultúrnych centier, mimo aktuálneho výtvarného diania. Očarený krásou a ľudovým koloritom Zemplína prezentoval tento kraj mnohým, ktorí ho nasledovali, aj ďaleko za hranicami regiónu. Prostredníctvom realistickej maľby v duchu akademizmu sa dopracoval k uvoľnenému prejavu čistej farebnosti, využívajúcej zákonitosti svetla a farby, brilantne zachytávajúc prchavosť okamihov a svetelných efektov. Vďaka neustávajúcemu zaujatiu krajinou a ľuďmi sa jeho dielo stalo akousi svojráznou výtvarnou monografiou Zemplína.
Ten sa stal dominantným motívom tvorby T.J.Moussona v početných krajinomaľbách, žánrových výjavoch, vo figurálnych kompozíciách - predovšetkým motívoch trhov.
Zemplínske múzeum v Michalovciach vlastní najucelenejším súborom obrazov - olejomalieb, kresieb a akvarelových štúdií na Slovensku. Viaceré menšie súbory diel T. J. Moussona – „maliara zemplínskeho slnka a ľudu“, ktorý takmer tri desaťročia zaznamenával život a etnografické zvláštnosti tohto kraja – vlastnia galérie, múzeá, iné inštitúcie (školy či banky) alebo zberatelia na Slovensku i v zahraničí.
Rok 2011 bol mestom Michalovce vyhlásený za rok T.J.Moussona. V tomto roku uzrela svetlo sveta monografia venovaná T.J.Moussonovi ako výsledok spolupráce mesta Michalovce so Zemplínskym múzeum v Michalovciach.
O dielo tohto autora sa už v minulosti zaujímali milovníci umenia i kultúrne inštitúcie celého Slovenska. Práve Mousson bol najčastejším „hosťujúcim“ umelcom ich výstav. V predchádzajúcich rokoch boli diela T.J. Moussona prezentované okrem domácich výstavných priestorov v slovenských galériách (SSG v Banskej Bystrici, VSG v Košiciach, Galéria Slovenskej sporiteľne v Bratislave, atď.).

Po sérii úspešných prezentácií diel Teodora Jozefa Moussona v múzeách a galériách na Slovensku v predchádzajúcich rokoch organizuje v tomto roku Banícke múzeum v Rožňave a Zemplínske múzeum v Michalovciach výstavu z tvorby „maliara zemplínskeho kraja a ľudu“.
Výstava predstaví výber z rozsiahleho maliarskeho diela maliara. Prezentované budú o.i. vďaka dotácii Fondu na podporu umenia nedávno reštaurované diela umelca, fotografický a písomný materiál, ako aj predmety z pozostalosti umelca.
Dielo T. J. Moussona je stále obdivované i objavované, vďaka jeho kvalitám sa mu už dlhodobo venuje náležitá pozornosť a dostáva veľké uznanie.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!